KATASZTER

Ha Ön épp egy Kitűzés vagy Épületfeltüntetés vagy Telekfelosztás, Telekösszevonás vagy Szolgalmi bejegyzés vagy Belterületbe csatolás, vagy Kisajátítás üggyel kapcsolatos teendője akad, mint például házvásárlás, illetve házeladás előtt szokott ez többnyire előfordulni,  ilyenkor fel kell keresni egy Földmérő mérnököt.

A választott szakembernek, akinek jogosultsága van az ilyen jellegű munka elvégzéséhez, annak az első teendője az új épület/épületrész felmérése grafikus vagy numerikus módon.

A mérés feldolgozása és felszerkesztése után a földhivatal felé továbbítja a dokumentációt.

A befizetett földhivatali költségek terhére a földhivatal záradékolja.

Amennyiben az Ügyfél például Épületfeltüntetéssel keres meg, akár e-mail-en, akár egyéb üzeneten keresztül.

Minden esetben egy telefonhívással reagálok, amit egy személyes találkozó követ.

Telekhatár kitűzés igénylése több okból is történhet. Gondolok itt egy épülő kerítés, épület vagy más művelési ág létrejötte miatt. A felkeresés után az érintett helyrajzi szám (továbbiakban: hrsz.) térképi adatait (koordinátákat), a járási hivatalból kikérve és a szomszédokat levélben kiértesítve, adott napra, órára történhet meg a kitűzés.

A változási vázrajzot és a hozzá tartozó összes dokumentációt (koord_jegyzék,ter_kimutatás…) az illetékes földhivatal számára eljuttatom, majd a 30 napos záradékolási időszakot kivárom.
A lezáradékolt vázrajzot átveszem a járási földhivatalból, és az ügyfélkapun keresztül feltöltöm az OÉNY rendszerbe.
Az ügyfél kérésére segíthetek a Hatósági Bizonyítvány megszerzésében, ami már nem a földmérő feladata.

A kitűzéskor figyelembe kell venni az adott használati viszonyokat is, és ezeket bemérve térképen ábrázolva továbbítani kell a Földhivatal felé. Ez azért fontos, mert a későbbi tulajdonosi, szomszédi ellentmondásokat elkerüljük a tényleges állapot felmérésével.

aZ ÖN TEENDŐI:

  1. Megbízni egy Földmérőt.
  2. Földhivatali adatszolgáltatás.
  3. Terepi kitűzés.
  4. Kitűzési dokumentáció elkészítése.

Kitűzés: Egy földrészlet határpontjainak a terepen való megjelölése.