TERVEZÉSI TÉRKÉP KÉSZÍTÉS

Földmérő mérnökként a feladataim szerte ágazóak.

Minden esetben egy telefonhívással reagálok, amit egy személyes találkozó követ.

Ha bármilyen egyéb információra van szüksége keressen bátran.

FÖLDMÉRŐKÉNT a kívánt épületet, épületrészt az ingatlan-nyilvántartás céljára felmérem. Tehát, ha Önnek éppen egy Épületfeltüntetéssel kapcsolatos teendője akad, mint például házvásárlás, illetve házeladás akkor felkeres engem, -mint Földmérő mérnököt -, hogy elvégezzem a feladatot.  Kötelező feltüntetni minden esetben egy új épületszárny, terasz, melléképület, új ház adatait a Földhivatali térképen. Erre csak a földmérő jogosult.

A törvény a tulajdonost, az építtetőt vagy a beruházó céget teszi kötelessé a változási vázrajz benyújtására.

KATASZTERI MUNKÁK

Elmondom Önnek a jogi információkat esetleges problémákat (bírósági ügy lefolyása alatt nem végezhet munkát a földmérő a területen), amennyiben minden rendben lezajlott, akkor az illetékes földhivatalból kikérem az adatszolgáltatást (DAT állomály). Az adat megvásárlása után, kimegyek a földrészletre felmérni az új épületet, a kiválasztott mérési módszerrel. (a tepülés hibahatára, a földrészlet ingatlan-nyilvántartási besorolás stb)

Több szolgalmi jog is terhelheti a földrészletet a sorból kiemelve pl.: vezetékjog.  A telki szolgalom tartalma lehet valamilyen használat, vagy éppen attól való tartózkodás. A használat terjedelme a telki szolgalomhoz igazodik, azonban nem terjedhet ki a dolog egészére. Mértékét a szerződésnek, a telki szolgalmat létrehozó bírósági ítéletnek, hatósági határozatnak meg kell jelölnie.

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

A szolgalmi és használati jog bejegyzési vázrajzok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott szolgalmi jogok, földhasználati jog, valamint közérdekű használati jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, az ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok, a villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, átjárást lehetővé tevő átjárási szolgalmi jog bejegyzését lehetővé tévő vázrajza lehet. (forrás: földetmérünk.hu)