KATASZTERI MUNKÁK

Földmérő mérnökként a feladataim szerte ágazóak.

Ha Ön épp egy Kitűzés vagy Épületfeltüntetés vagy Telekfelosztás, Telekösszevonás vagy Szolgalmi bejegyzés vagy Belterületbe csatolás, vagy Kisajátítás üggyel kapcsolatos teendője akad, mint például házvásárlás, illetve házeladás előtt szokott ez többnyire előfordulni,  ilyenkor fel kell keresni egy Földmérő mérnököt.

A választott szakembernek, akinek jogosultsága van az ilyen jellegű munka elvégzéséhez, annak az első teendője az új épület/épületrész felmérése grafikus vagy numerikus módon.

A mérés feldolgozása és felszerkesztése után a földhivatal felé továbbítja a dokumentációt.

A befizetett földhivatali költségek terhére a földhivatal záradékolja.

A változási vázrajzot és a hozzá tartozó összes dokumentációt (koord_jegyzék,ter_kimutatás…) az illetékes földhivatal számára eljuttatom, majd a 30 napos záradékolási időszakot kivárom.
A lezáradékolt vázrajzot átveszem a járási földhivatalból, és az ügyfélkapun keresztül feltöltöm az OÉNY rendszerbe.
Az ügyfél kérésére segíthetek a Hatósági Bizonyítvány megszerzésében, ami már nem a földmérő feladata.

Amennyiben az Ügyfél például Épületfeltüntetéssel keres meg, akár e-mail-en, akár egyéb üzeneten keresztül.

Minden esetben egy telefonhívással reagálok, amit egy személyes találkozó követ.

Ha bármilyen egyéb információra van szüksége keressen bátran.

FÖLDMÉRŐKÉNT a kívánt épületet, épületrészt az ingatlan-nyilvántartás céljára felmérem. Tehát, ha Önnek éppen egy Épületfeltüntetéssel kapcsolatos teendője akad, mint például házvásárlás, illetve házeladás akkor felkeres engem, -mint Földmérő mérnököt -, hogy elvégezzem a feladatot.  Kötelező feltüntetni minden esetben egy új épületszárny, terasz, melléképület, új ház adatait a Földhivatali térképen. Erre csak a földmérő jogosult.

A törvény a tulajdonost, az építtetőt vagy a beruházó céget teszi kötelessé a változási vázrajz benyújtására.

KATASZTERI MUNKÁK

Elmondom Önnek a jogi információkat esetleges problémákat (bírósági ügy lefolyása alatt nem végezhet munkát a földmérő a területen), amennyiben minden rendben lezajlott, akkor az illetékes földhivatalból kikérem az adatszolgáltatást (DAT állomály). Az adat megvásárlása után, kimegyek a földrészletre felmérni az új épületet, a kiválasztott mérési módszerrel. (a tepülés hibahatára, a földrészlet ingatlan-nyilvántartási besorolás stb)

Több szolgalmi jog is terhelheti a földrészletet a sorból kiemelve pl.: vezetékjog.  A telki szolgalom tartalma lehet valamilyen használat, vagy éppen attól való tartózkodás. A használat terjedelme a telki szolgalomhoz igazodik, azonban nem terjedhet ki a dolog egészére. Mértékét a szerződésnek, a telki szolgalmat létrehozó bírósági ítéletnek, hatósági határozatnak meg kell jelölnie.

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

A szolgalmi és használati jog bejegyzési vázrajzok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott szolgalmi jogok, földhasználati jog, valamint közérdekű használati jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, az ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok, a villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, átjárást lehetővé tevő átjárási szolgalmi jog bejegyzését lehetővé tévő vázrajza lehet. (forrás: földetmérünk.hu)