FÖLDMÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

KATASZTERI MUNKÁK

Kitűzés, Épületfeltüntetés, Telekfelosztás, Telekösszevonás, Szolgalmi jog bejegyzés, Belterületbe csatolás, Kisajátítás

SZOLGALMI JOG

Egy földrészleten keletkező jogok és tények megállításához szükséges egy változási-vázrajz elkészítése, ami például kiterjed a szolgalmi jogra is.

MEGOSZTÁS

Megosztás.

MÉRNÖKGEODÉZIA

Sokrétű a mérnökgeodéziai tevékenység: zsinórpad kitűzés, szerelő beton -tengelykitűzés stb. Az ipari geodézia a legpontosabb követelményt igényli a szakmánkban.

KITŰZÉS

KÉRHETI területe, telke, földrészlete, tanyája, háza, erdője, szántóföldje és egyéb tulajdona kitűzését. Minden munkámat hivatalosan, a földhivatalai adatokat kikérve végzem.

TELEKALAKÍTÁS

A TELEKALAKÍTÁS során a feladatom legelőször a FÖLDRÉSZLET HATÁRPONTOK kitűzése.