MOZGÁSVIZSGÁLAT

Telekhatár kitűzés igénylése több okból is történhet. Gondolok itt egy épülő kerítés, épület vagy más művelési ág létrejötte miatt. A felkeresés után az érintett helyrajzi szám (továbbiakban: hrsz.) térképi adatait (koordinátákat), a járási hivatalból kikérve és a szomszédokat levélben kiértesítve, adott napra, órára történhet meg a kitűzés.

A kitűzéskor figyelembe kell venni az adott használati viszonyokat is, és ezeket bemérve térképen ábrázolva továbbítani kell a Földhivatal felé. Ez azért fontos, mert a későbbi tulajdonosi, szomszédi ellentmondásokat elkerüljük a tényleges állapot felmérésével.

aZ ÖN TEENDŐI:

  1. Megbízni egy Földmérőt.
  2. Földhivatali adatszolgáltatás.
  3. Terepi kitűzés.
  4. Kitűzési dokumentáció elkészítése.

Kitűzés: Egy földrészlet határpontjainak a terepen való megjelölése.